Duże zmiany w transgranicznej pracy zdalnej. Chodzi o ZUS

i

Autor: pixabay

Praca

Duże zmiany w transgranicznej pracy zdalnej. Chodzi o składki ZUS

2023-08-08 16:05

Praca zdalna stała się normą. Wiele osób wykonuje swoją pracę z innego miasta, a nawet z innego kraju. Od 1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego pracowników. Co się zmieniło?

Zmiany w transgranicznej pracy zdalnej. Chodzi o ZUS

Po wybuchu pandemii COVID-19 praca zdalna stała się normą. Wiele osób pracuje zdalnie nie tylko z innego miasta, ale nawet z innego kraju. W okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. pracownicy transgraniczni mieli możliwość stosowania w zakresie zabezpieczenia społecznego ustawodawstwa państwa, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. Stanowiło to odstępstwo od standardowej zasady stosowania ustawodawstwa państwa zamieszkania i zostało wprowadzone na okres przejściowy. Teraz na mocy umowy ramowej UE w sprawie transgranicznej pracy zdalnej wprowadzono nowe zasady zabezpieczenia społecznego. ZUS przystąpił do porozumienia ramowego w czerwcu, a przepisy weszły w życie 1 lipca 2023 r. Co się zmieniło?

"Nowa umowa przewiduje, że w przypadku wykonywania transgranicznej pracy zdalnej, ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego zarejestrowanej siedziby pracodawcy nadal będzie miało zastosowanie, pod warunkiem, że praca zdalna w państwie zamieszkania wynosi mniej niż 50 proc. całkowitego czasu pracy" - podaje Kuba Lewandowski z Ernst & Young Polska.

Innymi słowy, jeśli praca zdalna w danym państwie wynosi mniej niż 50 proc. całkowitego czasu pracy, pracownik nie będzie musiał się obawiać, że zacznie podlegać pod ubezpieczenie społeczne tego państwa.

Jak czytamy na stronie internetowej ZUS, porozumienie nie obejmuje osób:

  • normalnie wykonujących w państwie zamieszkania aktywność inną niż telepraca transgraniczna (np. jednocześnie pracujących tam stacjonarnie) lub
  • normalnie wykonujących aktywność w państwie innym niż państwo zamieszkania  i państwo siedziby (tj. gdy zaangażowane jest jeszcze inne państwo), lub
  • wykonujących działalność na własny rachunek.

Transgraniczna praca zdalna. Czy trzeba złożyć wniosek? 

Należy jednak pamiętać o tym, że pracodawca lub pracownik muszą złożyć wniosek dotyczący objęcia ubezpieczeniem społecznym. W przypadku Polaka mieszkającego zagranicą, ale wykonującego pracę dla firmy z siedzibą w Polsce, należy złożyć w ZUS wniosek US-36.

"Wniosek można złożyć za pośrednictwem portalu PUE ZUS lub w formie papierowej. Wniosek będzie rozpatrywany przez Oddział ZUS w Kielcach" - czytamy na stronie internetowej ZUS. 

 Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, konieczne będzie złożenie wniosku US-34 w celu wydania dokumentu A1, który potwierdza stosowanie polskiego zabezpieczenia społecznego. 

Poza Polską umowę ramową UE podpisało 16 państw członkowskich, a 4 kolejne zobowiązały się podpisać ją w niedalekiej przyszłości. Na liście państw znajdują się m.in. Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia oraz Szwecja.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ZUS

Quiz. Defetyzm, bynajmniej, afront. Co drugi Polak nie wie, co znaczą te słowa. A ty?

Pytanie 1 z 12
Wiele osób błędnie używa słowa "bynajmniej". W którym z poniższych przykładów zostało użyte poprawnie?
Bynajmniej
"Pracownica" ZUS oszukała 81-latkę