Leki apteka

i

Autor: Freepik Zdjęcie poglądowe

Zdrowie

Niepokojące praktyki popularnej sieci aptek. Klienci byli podsłuchiwani i nagrywani

2023-11-03 13:17

Klienci jednej z największych sieci aptek mieli być podsłuchiwani i nagrywani – poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił już w tej sprawie do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zainstalowane w aptekach kamery i mikrofony miały nagrywać m.in. pacjentów przy okienkach.

W jednej z największych sieci aptek kamery i mikrofony miały nagrywać klientów. Jak informuje RPO, zatrudnieni w aptekach farmaceuci i technicy farmaceutyczni twierdzą, że poza kamerami, w aptekach sieci zainstalowano również mikrofony, które przy każdym okienku miały nagrywać zarówno pracowników, jak i klientów.

„Z podanych informacji wynika, że pacjenci nie byli informowani o nagrywaniu ich wizyt w aptekach” - wskazano w komunikacie RPO.

Z relacji byłej pracownicy sieci aptek wynika, że podczas podpisywania umowy o pracę dostała ona do podpisu dwie zgody: na rejestrowanie obrazu i nagrywanie dźwięku. Otrzymała jednak wyłącznie kopię umowy o pracę. O tym, gdzie zamontowane są mikrofony, dowiedziała się od innych pracowników. Kierownictwo nie poinformowało o powodach nagrywania, ani o tym, co się potem dzieje z nagraniami.

RPO podkreśla, że sprawa dotyczy prawa do prywatności objętego gwarancją konstytucyjną. Chodzi m.in. o osoby wykonujące zawód farmaceuty, związany z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Pacjent z kolei ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Mogło dojść także do naruszenia praw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 22(2) kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Monitoring wizyjny nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, o ile nie jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i tajemnicy.

W piśmie do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej RPO pyta, co już zrobiono, aby wyjaśnić sprawę i czy zawiadomiono o niej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Magiczne Bieszczady jesienią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE