Leki apteka

i

Autor: Freepik Zdjęcie poglądowe

Zdrowie

Niepokojące praktyki popularnej sieci aptek. Klienci byli podsłuchiwani i nagrywani

2023-11-03 13:17

Klienci jednej z największych sieci aptek mieli być podsłuchiwani i nagrywani – poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił już w tej sprawie do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zainstalowane w aptekach kamery i mikrofony miały nagrywać m.in. pacjentów przy okienkach.

W jednej z największych sieci aptek kamery i mikrofony miały nagrywać klientów. Jak informuje RPO, zatrudnieni w aptekach farmaceuci i technicy farmaceutyczni twierdzą, że poza kamerami, w aptekach sieci zainstalowano również mikrofony, które przy każdym okienku miały nagrywać zarówno pracowników, jak i klientów.

„Z podanych informacji wynika, że pacjenci nie byli informowani o nagrywaniu ich wizyt w aptekach” - wskazano w komunikacie RPO.

Z relacji byłej pracownicy sieci aptek wynika, że podczas podpisywania umowy o pracę dostała ona do podpisu dwie zgody: na rejestrowanie obrazu i nagrywanie dźwięku. Otrzymała jednak wyłącznie kopię umowy o pracę. O tym, gdzie zamontowane są mikrofony, dowiedziała się od innych pracowników. Kierownictwo nie poinformowało o powodach nagrywania, ani o tym, co się potem dzieje z nagraniami.

RPO podkreśla, że sprawa dotyczy prawa do prywatności objętego gwarancją konstytucyjną. Chodzi m.in. o osoby wykonujące zawód farmaceuty, związany z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Pacjent z kolei ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Mogło dojść także do naruszenia praw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 22(2) kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Monitoring wizyjny nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, o ile nie jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i tajemnicy.

W piśmie do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej RPO pyta, co już zrobiono, aby wyjaśnić sprawę i czy zawiadomiono o niej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Magiczne Bieszczady jesienią