PGE zapytało mieszkańców Bełchatowa co myślą o transformacji energetycznej! Co usłyszał koncern?

i

Autor: Wikipedia/ Morgre - CC BY-SA 3.0 PGE zapytało mieszkańców Bełchatowa co myślą o transformacji energetycznej! Co usłyszał koncern?

PGE zapytało mieszkańców Bełchatowa co myślą o transformacji energetycznej! Co usłyszał koncern?

2021-02-08 16:13

Polska Grupa Energetyczna upubliczniła informacje dotyczące badania nastrojów wśród mieszkańców Bełchatowa i całego regionu dotyczące transformacji energetycznej. Jak informuje koncern, na jego zlecenie pracownia 4P Research Mix zapytała w listopadzie i grudniu ubiegłego roku reprezentatywną grupę 500 osób o opinię na temat procesu odchodzenia od węgla. Respondentów z powiatu bełchatowskiego podzielono na kilka grup. W badaniu wzięli udział nie tylko pracownicy kopalni czy elektrowni, ale także osoby zawodowo niezwiązane z energetycznym gigantem, czy młode pokolenie mieszkańców w przedziale 18-25 lat. Jakie wnioski wynikają z tego badania?

Zaczynając od podstaw - 84 proc. badanych bełchatowian ma świadomość, że kopalnia zostanie zamknięta. Jednocześnie, zdecydowana większość badanych, bo aż 72 proc. widzi potencjał dla rozwoju całego regionu w kierunku odnawialnych źródeł energii.

- Badanie dotyczyło postaw względem transformacji energetycznej w regionie Bełchatowa. Wyniki wskazują, że najważniejszymi argumentami, dla których należy przeprowadzić transformację energetyczną (70 proc. badanych) jest wyeksploatowanie złóż węgla w okolicy. Inne najczęściej wskazywane powody zmian w energetyce i konsekwencji dla regionu to decyzje Unii Europejskiej (38 proc.), mała ekologiczność węglowych źródeł energii (38 proc.) i niska efektywność ekonomiczna energii ze złóż węglowych (37 proc.) - informuje Małgorzata Babska, rzecznik prasowy Grupy PGE.

Idąc dalej za informacjami koncernu, 89 proc. mieszkańców Bełchatowa zauważa, że zmiany klimatu są problemem dla całego kraju. W opinii 74 proc. badanych decyzja o transformacji energetyki ściśle wiąże się z poprawą jakości powietrza. 59 proc. badanych wymieniło złą jakość powietrza, jako czynnik, który wyróżnia negatywnie region bełchatowski spośród innych regionów w kraju, a 34 proc. badanych uważa, że ilość zanieczyszczeń w powietrzu zwiększa się.

Mieszkańcy Bełchatowa i okolic nie są przeciwni działaniom ekologicznym. Jak informuje PGE opierając się na przeprowadzonym badaniu 89 proc. respondentów rozumie, że współczesna zmiana klimatu jest spowodowana działalnością człowieka. Badanie opinii na temat polskiej polityki klimatycznej wykazało, że 96 proc. respondentów uważa, że polski rząd powinien wspierać rozwój energetyki odnawialnej. Odnawialne źródła energii to według 72 proc. badanych przyszłość energetyki, ale także potencjał dla rozwoju regionu Bełchatowa.

Młodzi myślą inaczej

Ciekawe wnioski dotyczą też młodej grupy respondentów, tych z grupy 15-35 lat. Jak bowiem wynika z ich wypowiedzi, młodzież nie wiąże planów życiowych i zawodowych z kompleksem energetycznym Bełchatów.

- Praca w elektrowni i kopalni nie jest atrakcyjna dla 46 proc. młodych ludzi. Wydaje się im mało perspektywiczna i nie wiąże się też dla dzisiejszej młodzieży z prestiżem. Ich zdaniem nie jest to praca przyszłościowa. Ponadto 54 proc. badanych w grupie wiekowej 15 – 35 lat uważa, że kopalnia ma zły wpływ na środowisko. Młodsi pracownicy kopalni i elektrowni (przed 40 rokiem życia) nie są tak bardzo związani ze swoim miejscem pracy jak starsi – bełchatowski kompleks energetyczny ma dla nich mniejsze znaczenie tożsamościowe. Nie planują też pracy przez całe życie w jednym miejscu – informuje Małgorzata Babska, rzecznik prasowy Grupy PGE.

Badanie lokalnych nastrojów społecznych wokół transformacji regionu przeprowadziła na reprezentatywnej grupie 500 osób dla powiatu bełchatowskiego w listopadzie i grudniu 2020 r. pracownia badawcza 4P Research Mix na zlecenie PGE. Respondentów podzielono na cztery grupy: pracowników kopalni, elektrowni i firm z nimi związanych, rodziny pracowników kompleksu energetycznego, mieszkańców niepowiązanych bezpośrednio z kopalnią i elektrownią oraz młode pokolenie (18-25 lat).

W oficjalnej informacji przesłanej przez biuro prasowe PGE nie ma danych dotyczących czy i ewentualnie ilu respondentów wypowiedziało się negatywnie na temat transformacji energetycznej bełchatowskiego kompleksu. Nie wiemy też, jakie obawy, czy zastrzeżenia do prowadzonych procesów wyrazili mieszkańcy regionu Bełchatowa.

Przypomnijmy, jesienią ubiegłego roku PGE ogłosiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania energii oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Głównymi kierunkami mają być inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz sieci.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!

Odszkodowanie dla Tomasza Komendy. Sąd podjął decyzję.