Modernizują sieć ciepłowniczą w Bełchatowie. Będą czasowe wyłączenia ciepłej wody

i

Autor: Urząd Miasta w Bełchatowie

Modernizują sieć ciepłowniczą w Bełchatowie. Będą czasowe wyłączenia ciepłej wody

2023-05-18 9:34

Bełchatowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ruszyło z kolejną modernizacją sieci ciepłowniczej. Tegoroczne prace obejmują blisko 2,5 kilometrowy odcinek infrastruktury. Gorsza informacja jest taka, że wymiana będzie się wiązać z ograniczeniami w dostawie ciepłej wody. Kiedy i gdzie wystąpią utrudnienia? Więcej w tym artykule.

W tym roku nowoczesne preizolowane rury zamontowane zostaną na blisko 2,5 km odcinku. Powstaną też dwa nowe węzły cieplne. Wszystko kosztować będzie ponad 4 mln zł, z czego 2 mln zł to unijne dofinansowanie.

Miejska spółka PEC realizować będzie trzy zadania. Pierwsze z nich obejmuje modernizację sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej i Północnej. Ekipy pracować będą także na os. Przytorze. Nowe sieci pojawią się w okolicy ul.: Gombrowicza 10 i Norwida 2 oraz 4. Zadanie trzecie dotyczy likwidacji węzła grupowego i budowy węzłów indywidualnych przy wspomnianych już ulicach: Gombrowicza i Norwida. Prace mają się rozpocząć już w maju, potrwają zaś do sierpnia.

- Wszystkie nasze inwestycje mają jeden cel, a jest nim komfort bezpieczeństwa cieplnego bełchatowian. Do tej pory wymieniliśmy około 100 km sieci kanałowych na preizolowane, co z przełożyło się na zmniejszenie strat przesyłowych. Na modernizację sieci po raz kolejny pozyskaliśmy unijne środki. Mowa o kwocie ponad 2 mln zł, które pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu - mówi Grzegorz Zegarek, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie.

Czasowe wyłączenia dostawy ciepłej wody. Szczegółowy harmonogram 

17.05 - 7.06.2023

• ul. Zielona 2-26 (numery parzyste), 17-33 (numery nieparzyste), ul. Targowa 31-35 (numery nieparzyste), ul. Północna 3-13 (numery nieparzyste), ul. Czyżewskiego 38

30.05 - 7.06.2023

• ul. Zielona 1-13 (numery nieparzyste), ul. Wschodnia, ul. Czyżewskiego 42 i 44, ul. Olsztyńska 1 i 1a

31.05 - 1.06.2023

• ul. Czyżewskiego 13-23 (numery nieparzyste), ul. Harcerska 1-15, ul. Staszica 18 (MOPS)

19.06 - 20.06.2023

• ul. Słowackiego 10-13, ul. Hubala 2 i 4, al. Wyszyńskiego 10

19.06 - 27.06.2023

• ul. Gombrowicza 8 oraz 7-31 (numery nieparzyste) i 12-22 (numery parzyste), ul. Norwida 1-31, ul. Tuwima 7-21, ul. Prusa, ul. Baczyńskiego 4 i 6

19.06 - 28.06.2023

• ul. Gombrowicza 10, ul. Norwida 2

19.06 - 29.06.2023

• ul. Wschodnia 6-34 (numery parzyste)

19.06 - 1.07.2023

• ul. Gombrowicza 6, ul. Norwida 4 oraz 33-75, ul. Tuwima 1-5, ul. Hubala 1 i 6

19.06 - 3.07.2023

• ul. Wschodnia 1-37 (numery nieparzyste), ul. Olsztyńska 1 i 1a

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!

Sonda
Wolisz wakacje za granicą czy w Polsce?
Mieszkańcy „ujrzeli” Matkę Boską! Modlitwy pod drzewem. „To objawienie!”