Szymon Hołownia przerwał posiedzenie Sejmu. Poszło o wystąpienie w sprawie środowisk LGBT

i

Autor: PAP

Sejm

Szymon Hołownia przerwał posiedzenie Sejmu. Poszło o wystąpienie w sprawie środowisk LGBT

2024-02-09 13:38

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia dwukrotnie przerwał posiedzenie Sejmu w trakcie wystąpienia Krzysztofa Kasprzaka z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop LGBT". Kasprzak miał przedstawić obywatelski projekt nowelizacji Prawa o zgromadzeniach, mówił jednak o dzieciach, "które na skutek działania środowisk LGBT straciły zdrowie i życie".

Szymon Hołownia przerwał posiedzenie Sejmu

"Dziś Wysoka Izba zdecyduje, czy potencjalni gwałciciele dzieci będą mieli do nich łatwy dostęp" - mówił Kasprzak. Przytaczał też - jak mówił - przykłady sytuacji, w których "na skutek działania środowisk LGBT straciły zdrowie i życie".

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poprosił go, by w Sejmie nie przekraczać granic. "Jeżeli przyszedł pan tutaj po to, by raczyć nas drastycznymi szczegółami wydarzeń z kronik kryminalnych, a następnie wysnuć tezę, że mają one związek z orientacją seksualną osób, które je popełniły, to rozumiem, że starczy panu intelektualnej odwagi, aby stwierdzić, że wszystkie przestępstwa, które mają miejsce w związkach heteroseksualnych również są zawinione przez heteroseksualizm tych osób" - powiedział Hołownia.

Po kilku prośbach, by Kasprzak przeszedł do sedna projektu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, Hołownia odebrał mu głos, zarządził przerwę i wezwał Kasprzaka na rozmowę. Następnie - kiedy sytuacja się powtórzyła - Hołownia ogłosił kolejną przerwę.

Poszło o wystąpienie w sprawie środowisk LGBT

W projekcie zamieszczono wykaz działań zabronionych w trakcie zgromadzenia oraz szczegółowo określono niedopuszczalne cele zgromadzenia. Niedopuszczalne byłyby zgromadzenia, których celem jest kwestionowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny i propagowanie: rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci, związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej niż dwóch osób i traktowania takich związków w sposób uprzywilejowany, rozwiązań prawnych mających na celu uprzywilejowanie związków osób tej samej płci, możliwości przysposabiania dzieci przez osoby tej samej płci, orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm, płci jako bytu niezależnego od uwarunkowań biologicznych oraz aktywności seksualnych dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.

Propagowaniem w rozumieniu ustawy byłyby wszelkie formy upowszechniania, rozpowszechniania, agitowania, lobbowania, twierdzenia, oczekiwania, żądania, zalecania, rekomendowania bądź promowania. Jeżeli cel zgromadzenia dotyczyłby co najmniej jednego z zagadnień określonego w projekcie ustawy, organ gminy miałby obowiązek wydać decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Szymon Hołownia i jego dzieciństwo. Białystok śladem marszałka sejmu
Hołownia top momenty z Sejmu