Ta instalacja ma rozwiązać problem z odorem w Bełchatowie. Poszła na to gruba kasa

i

Autor: Wodkan Bełchatów

Ta instalacja ma rozwiązać problem z odorem w Bełchatowie. Poszła na to gruba kasa

2021-02-19 16:30

Czy mieszkańcy Bełchatowa odetchną pełną piersią? Zakończono ostatni etap kluczowej inwestycji, dzięki której ma zniknąć problem emisji odorów z miejskiej oczyszczalni ścieków. Nieprzyjemne zapachy, najdelikatniej mówiąc, doskwierały bełchatowianom szczególnie latem. Nowa technologia, tzw. Zamknięte Komory Fermentacyjne, ma ten problem rozwiązać.

O tym, że w Bełchatowie zapach, zwłaszcza w miesiące letnie, daleki jest od ideału wie bardzo wielu mieszkańców – zwłaszcza osiedli Binków, Słoneczne i Okrzei. Od kilku już lat smród ciągnący się w powietrzu skutecznie uprzykrza życie – pozamykane okna, ograniczenie spacerów, a nawet proces sądowy wytoczony spółce Wod.-Kan. To tylko niektóre aspekty odorowego problemu w Bełchatowie.

I choć na przestrzeni ostatnich 6 lat wskazywano, że za brzydkim zapachem może stać nie tylko oczyszczalna, a sama spółka czyniła wiele, by efekty jej pracy były jak najmniej odczuwalne, to dopiero nowoczesna instalacja ZKF-ów ma na dobre uwolnić Wod. - Kan. od zrzucania winy za smród, bo zgodnie z samą nazwą osad (czyli zanieczyszczenia) przechodzą „obórkę” w warunkach nie, tak jak to było do tej pory otwartych, a zamkniętych nie emitując złowonnych gazów na zewnątrz. Małego tego! Metan, który powstaje w procesie fermentacji zanieczyszczeń jest odzyskiwany.

Jak działają ZKF-y?

Wewnątrz ZKF-ów osad podgrzewany jest do temperatury 37-38°C i mieszany mieszadłem z rurą centralną, zamontowanym w centralnej części kopuły. Proces fermentacji trwa około 36 dni. W tym czasie gaz zbierający się w górnej części zbiornika przekierowywany jest najpierw do instalacji odsiarczającej, a następnie do zbiornika przypominającego olbrzymi balon, o pojemności ok. 1500 m3. Stamtąd kierowany jest na stację uzdatniania biogazu, a dalej na odbiorniki biogazu – agregaty kogeneracyjne lub kocioł olejowo-biogazowy. Ewentualny nadmiar biogazu spalany jest w pochodni.

- Przestarzały proces fermentacji psychrofilowej - dotychczas prowadzony w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych - dzięki wybudowanej instalacji został zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w ZKF, co w perspektywie przyczyni się do ograniczenia emisji związków złowonnych do atmosfery i poprawi komfort życia mieszkańców naszego miasta – podkreślił Piotr Pierzchała, prezes „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

Zielona energia z biogazu

Na tym korzyści się nie kończą. Jak informuje spółka, wybudowana instalacja biogazowa produkuje dziennie obecnie ponad 2 tys. m³ biogazu, a następnie spala go w układzie kogeneracyjnym, gdzie uzyskiwana jest skojarzona energia elektryczna i cieplna. W chwili obecnej średnia produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 200 kW/h, natomiast cieplnej ok. 300 kW/h.

Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków do zasilania urządzeń wykorzystywanych do przeróbki osadów ściekowych i technologii oczyszczalni ścieków. Energia cieplna natomiast wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie ogrzewania ZKF i słonecznej suszarni osadów.

Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych kosztowała ponad 23 mln zł, a na jej realizację spółka Wod-Kan pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!

Sonda
Jak oceniasz polską służbę zdrowia?
Pomylił samochód kolegi z policyjnym!