Gruba kasa dla samorządów powiatu bełchatowskiego! Co powstanie za miliony z Rządowego Funduszu Inwestycji?

i

Autor: Pixabay/ _Alicja_ Gruba kasa dla samorządów powiatu bełchatowskiego! Co powstanie za miliony z Rządowego Funduszu Inwestycji?

Gruba kasa dla samorządów powiatu bełchatowskiego! Co powstanie? Sprawdź!

2020-12-09 15:15

Ponad 10 milionów złotych pozyskały samorządu powiatu bełchatowskiego z obecnej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Łódzkiego. Z tej puli zostanie sfinansowanych sześć zadań na ternie całego powiatu. To inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną i drogową, ale także w oświatę.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci samorządom w całej Polsce 12 mld złotych. W Łódzkiem łącznie rozdysponowano 682 mln. Powiat bełchatowski z tego tortu otrzyma ponad 10 milionów złotych.

Na co zostaną spożytkowane pieniądze? Wśród sześciu zadań na liście znalazły się:

Nowy Dom Dziecka w powiecie bełchatowskim - 2 600 000 zł

Zaprojektowanie i wybudowanie nowego energooszczędnego budynku o pow. ok 400 m2 dla wychowanków z Domu Dziecka z Dąbrowy Rusieckiej na działce należącej do powiatu. Budynek zostanie wybudowany z zastosowaniem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.

Remont przedszkola „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie - 2 800 000 zł

W ramach inwestycji w budynku miejskiego żłobka „Jaś i Małgosia” wymienione zostaną instalacje: elektryczna, teletechniczna, odgromowa, wod-kan. Ponadto zostaną wydzielone nowe pomieszczenia, usprawniona ma zostać komunikacja wewnętrzna. Budynek ma zostać przystosowany nie tylko do potrzeb niepełnosprawnych, ale także do przepisów techniczno-budowlanych w zakresie P.POŻ.

Budowa kanalizacji w gminie Bełchatów - 1 300 000 zł

Zadanie obejmuje budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy. W ramach inwestycji powstaną: kolektor sanitarny o długości 2636,89 mb oraz rurociąg tłoczny o długości 2151,09 mb.

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec - 855 000 zł

Celem inwestycji jest rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości.

Remont drogi w Dubiu, gmina Szczerców - 600 000 zł

Remont drogi gminnej w miejscowości Dubie. W obecnym stanie wnioskowane zadanie w postaci drogi gminnej o dł. ok. 1080 m łączący drogę gminną z drogą powiatową. Powyższa droga posiada nawierzchnie bitumiczną o przekroju jednojezdniowym o szerokości ok. 4,5 m.

Budowa kanalizacji w Zelowie - 1 800 000 zł

W ramach inwestycji ma zostać wybudowana kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz sieć wodociągowa, wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ulic: Zofii i Górnej w Zelowie. Ponadto zakres robót zakłada odtworzenie pasów tych ulic.

Sonda
Jak uważasz?
Uczniowie i studenci żądają dymisji Ministra Edukacji i Nauki