Nowe lokomotywy dla PKP Cargo

i

Autor: Darek Ryś Nowe lokomotywy dla PKP Cargo

Wiadomości

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Pracę może stracić nawet co trzeci pracownik

2024-07-04 11:30

Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych do 30 proc. zatrudnionych w spółce. Skala zwolnień ma jednak zależeć od zakresu zgody związków na zawieszenie układu zbiorowego pracy. Związkowcy domagają się z kolei całościowego planu naprawczego spółki.

Zarząd PKP Cargo podjął w środę (3 lipca) uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych do 30 proc. zatrudnionych w spółce. Zdaniem władz spółki, sytuacja finansowa firmy jest bardzo trudna, a z punktu widzenia finansowego oszczędności z tytułu wdrożonego w czerwcu nieświadczenia pracy nie są kwotą, która ratuje sytuację.

- Mamy większe problemy i potrzeby, więc musimy szukać dalej idących oszczędności – mówi p.o. prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka. - Wynagrodzenia i pochodne to największa pozycja kosztowa w spółce. W praktyce teraz mamy tylko dwie możliwości zmniejszenia kosztów pracowniczych. Albo zawieszenie części postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), albo zwolnienia.

Do zawieszenia ZUZP konieczna jest zgoda związków zawodowych. Przy zwolnieniach grupowych rola związków zawodowych ma charakter konsultacyjny.

- Im więcej zaoszczędzimy na zawieszeniu postanowień ZUZP, tym mniejsza liczba osób będzie musiała być zwolniona. Skala zawieszenia postanowień układu i jej konsekwencje finansowe zależą tylko i wyłącznie od związków. Zarząd zgodzi się na wszystko, na co zgodzą się związkowcy. Zakres zwolnień grupowych uzależniony będzie od zakresu zgody związków na zawieszenie układu – podkreśla Marcin Wojewódka. - Alternatywa jest mniej więcej taka: albo zawieszamy nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i przeprowadzamy mniejsze zwolnienia, albo nie ruszamy ZUZP i zwalniamy 4 tys. pracowników.

Zdaniem p.o. prezesa PKP Cargo zwolnień nie da się uniknąć z powodu nieefektywności struktury zatrudnienia.

- Musimy tę spółkę odchudzić, ponieważ do takiej pracy przewozowej, jaką mamy zakontraktowaną, nie potrzebujemy aż takiego zatrudnienia. Co więcej, nie ma szans, aby w ciągu nawet najbliższych lat zdobyć tyle pracy przewozowej, żeby była potrzebna aż tak duża struktura - zaznacza Marcin Wojewódka.

Związkowcy domagają się z kolei całościowego planu naprawczego spółki i oczekują, że ten plan zostanie zaprezentowany na kolejnych rozmowach z zarządem, zaplanowanych na środę, 10 lipca.

- Chcemy wiedzieć, jak zarząd planuje dostosować strukturę spółki, procesy, aby zdobywała kontrakty, ponieważ na razie jedyne działania zarządu dotyczą oszczędności na pracownikach – mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek i dodaje, że obecne działania władz spółki prowadzą do utraty jej zdolności operacyjnych, ponieważ odchodzą albo odejdą ludzie odpowiedzialni za ruch pociągów, którzy pracę na rynku sobie znajdą. - O zwolnieniach możemy rozmawiać, ale restrukturyzacja zatrudnienia musi być powiązana z planem naprawczym. Jeśli tak nie będzie, 10 lipca możemy rozważać decyzje o akcjach protestacyjnych.

W związku z trudną sytuacją spółki pod koniec maja zarząd PKP Cargo zdecydował o uruchomieniu programu skierowania do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy na 12 miesięcy. Zarząd zaproponował ponadto stronie społecznej rozwiązanie ZUZP i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron tego układu. Z kolei w czerwcu zarząd przewoźnika podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ZUZP. Zgodnie z ostatnimi informacjami zarządu PKP Cargo, na koniec czerwca na nieświadczeniu pracy przebywało już ok. 20 proc. pracowników. 27 czerwca zarząd PKP Cargo złożył w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie wobec spółki postępowania sanacyjnego.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym

Pytanie 1 z 12
Na której stronie monety znajduje się orzeł?
"TUSK TYLKO KŁAMIE!" Gorąca dyskusja polityków o CPK!